Konttivalmistaja AMG

Hitsauspölyn poistaminen ilmasta konttitehtaalla

Julkaistu torstai 12. toukokuuta 2022

Camfil on toimittanut konttivalmistajalle AMG:lle paljon tehokkaamman pölyn- ja savunpoistojärjestelmän, joka tarjoaa korkeamman suodatusnopeuden. Järjestelmä, joka on myös vastuullisempi alhaisemman energiankulutuksen ja pidemmän suodattimen käyttöiän ansiosta.

Vastatakseen lisääntyneeseen tuotantokysyntään Puolassa, AMG muutti jätesäiliövalmistuksensa uuteen laitokseen.
He huomasivat pian, että uuden laitoksen ilmanlaatu ei vastannut paikallisia säännöksiä tai työntekijöiden sallittua altistusrajaa (PEL) pölylle, höyryille ja kaasuille altistumisesta. He vaativat myös tehokkaampia pölynkerääjiä.

AMG suorittaa hitsauksen suurissa sovelluksissa, joissa päästöjä ei voida ottaa talteen imukuvun tai -varsien avulla.

Hitsauspöly AMG:n toiminnassa on hienojakoista ja syttyvää suurilla kuormituksilla – joissakin laitoksen osissa se oli yli 10 milligrammaa kuutiometriä kohden ilmaa. Pöly sisältää myös roiskenestettä.

Voidakseen esittää optimaalisen ratkaisun Camfil teki perusteellisen selvityksen uuden laitoksen olosuhteista. Tämä sisälsi päästötasojen mittaamisen tuotannon eniten kärsineiden alueiden paikallistamiseksi. Camfilin laboratoriossa tehtiin pölyanalyysi sen varmistamiseksi, että, oikea soudatusmateriaali löydetään ja että järjestelmän oikea suodatusnopeus on laskettu.

Ehdotettu Camfil-ratkaisu oli Gold Series X-Flodust -keräysjärjestelmä, jossa on viisi identtistä GSX16-pölynkerääjää, jotka asennettiin erikseen ulos huoltoa helpottamaan.

Lisävaatimuksena oli, että Camfil pystyisi asentamaan uudet pölynkerääjät vain kahdeksassa tunnissa yövuoron aikana. Ja AMG halusi pystyä ohjaamaan viittä erillistä pölynkerääjäänsä yhdestä ohjauskaapista.

Camfilin Gold Series X-Flo -ratkaisun ansiosta AMG:llä on nyt paljon tehokkaampi pölyn- ja savunpoistojärjestelmä. Järjestelmä, joka on myös vastuullisempi alhaisemman energiankulutuksen ja pidemmän suodattimen käyttöiän ansiosta.

Edut asiakkaalle:
  • Parannettu sisäilman laatu ja puhdas tuotantolaitos vastaamaan työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia
  • Gold Cone X-Flo -suodatinpatruunoiden pitkä suodattimen käyttöikä poistaa odottamattomat työnkeskeytykset
  • Noin 70 % puhdistetusta ilmasta kierrätetään ja käytetään lisälämmityksenä tuotannossa, mikä johtaa merkittäviin energia- ja kustannussäästöihin
  • Ohjausyksikkö mahdollistaa ilmamäärän ja puhallinyksiköiden säätämisen kunkin vuoron eri tarpeisiin, mikä vähentää järjestelmän kokonaisenergiankulutusta noin 30 %.
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö