Pölyräjähdys

Vähennä paloriskejä ja suojaudu pölyräjähdyksiltä

Julkaistu keskiviikko 4. tammikuuta 2023

Melkein kaikki teolliset valmistus- jalostus- tai pakkaussovellukset synnyttävät pölyä. Monet näistä pölyistä ovat sekä palavia että räjähdysherkkiä ja niiden poistaminen työpaikalta voi vähentää merkittävästi vakavien onnettomuuksien riskiä. Euroopassa arvioidaan tapahtuvan noin 2 000 pölyräjähdystä vuosittain. Useimmat niistä ovat pieniä, mutta jotkut ovat erittäin tuhoisia. Poistamalla pölyn tiloista, riski pienenee, mutta ellei postojärjestelmä ole turvallinen, riskiä vain siirretään.

Mikä on pölyräjähdys?

Ymmärtääksesi palavan pölyn riskit, katso oikealla olevaa kuvaa. Kaikkien viiden elementin on toteuduttava teollisuuslaitoksessa samanaikaisesti, jotta ne voivat aiheuttaa vaaratilanteen:

 1. Palavaa pölyä
 2. Syttymislähde
 3. Happea ilmassa
 4. Pölyn riittävä pitoisuus ollakseen räjähtävää
 5. Pölypilven muodostuminen suljetussa tai puolisuljetussa astiassa tai rajatulla alueella

Kaikki pölyräjähdyksen vaatimat viisi elementtiä voivat toteutua yhtäaikaisesti pölynhallintayksikön sisällä. Puhdistamisen aikana pölypitoisuus on hetkittäin korkea ja tarvitaankin enää syttymislähde.

On yleistä, että tapahtuu sarja pölyräjähdyksiä. Ensimmäisen räjähdyksen aiheuttama paine voi levittää pinnoille kertyneen pölyn laajalle alueelle ja laukaista toissijaisia räjähdyksiä, jotka voivat syttyä alkuperäisestä räjähdyksestä tai muista syttymislähteistä. Juuri toissijaiset räjähdykset ovat historiallisesti aiheuttaneet suurimman osan loukkaantumisista ja omaisuusvahingoista.

Mahdollisia syttymislähteitä ovat esimerkiksi kipinät, sähköstaattiset purkaukset ja hankauksen aiheuttama kitkalämpö. Liian pienestä ilman nopeudesta aiheutuvat pölykertymät kanavistossa taas mahdollistavat räjähdysketjun alkamisen jo kanavistossa ja helpottavat räjähdyksen leviämistä.

Testaa pöly ja suorita vaaran analyysi

Mistä tiedät onko pöly palavaa ja/tai räjähtävää? Yleinen käytäntö on olettaa, että se on, ellei pölyä ole testillä osoitettu toisin (Kst -arvo 0). Jos pöly on yleistä - kuten jauhot, sokeri jne. - ja hiukkaskoko ja kosteuspitoisuus ovat samat, voidaan arvioinnissa käyttää dokumentoituja historiallisia tietoja muista testeistä. Muut pölyt on testattava ja testitiedot on säilytettävä arkistossa.

Arvioinnin voi tehdä itsenäisesti tai riippumattoman konsultin toimesta, mutta kummassakin tapauksessa toimivaltainen viranomainen tarkistaa ja hyväksyy havainnot.
Pölynpoistojärjestelmän toimittaja tarvitsee Kst- ja Pmax-arvot voidakseen mitoittaa tarvittavat turvaratkaisut oikein.
 

ATEX-DIREKTIIVIT JA TILALUOKITUS

ATEX-direktiivejä sovelletaan uusiin laitteisiin sekä olemassa oleviin laitteisiin, mukaan lukien ne osat, jotka on asennettu ennen direktiivien käyttöönottoa.

 • Direktiivi 99/92/EC (tunnetaan myös nimellä ATEX 137 tai ATEX-työolosuhdedirektiivi) vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelun parantamiseksi räjähdysherkissä tiloissa.
 • Direktiivi 2014/34/EU (tunnetaan myös nimellä ATEX-laitedirektiivi) räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta. Pölynpoistojärjestelmän on oltava tämän direktiivin mukainen, jos se sijaitsee ATEX-vyöhykkeellä ja/tai se poistaa mahdollisesti räjähtävää pölyä. Vaatimustenmukaisuus saavutetaan varustamalla pölynpoistojärjestelmä tarvittavilla turvaominaisuuksilla, jotka määritetään pölyn räjähdysominaisuuksien perusteella .

Mitä suurempi on räjähtävän pöly-ilmaseoksen todennäköisyys, sitä korkeampi turvallisuustaso vaaditaan:

 • Alueet, joilla on pieni räjähdysvaarallisen pölynpilven todennäköisyys, luokitellaan vyöhykkeeksi 22.
 • Kun pölyä esiintyy normaalina työskentelyaikana, alue luokitellaan vyöhykkeeksi 21.
 • Alueet, joissa räjähtävä pölypilvi on aina muodostuneena tai esiintyy usein normaalin työnteon aikana, luokitellaan vyöhykkeeksi 20.

TEKNOLOGIAT RÄJÄHDYSSUOJAUKSEEN

Pölynpoistojärjestelmien räjähdyssuojausta koskevien ATEX-direktiivien noudattamiseen käytetään monia erilaisia laitteita ja järjestelmiä. Ne jakautuvat kahteen luokkaan:

 • Passiiviset järjestelmät: Passiivisen järjestelmän tavoitteena on hallita räjähdys, jotta työntekijät pysyvät turvassa ja minimoidaan laitos- ja laitevauriot.
 • Aktiiviset järjestelmät: Aktiiviset järjestelmät sisältävät paljon kalliimpaa tekniikkaa ja vaativat yleensä uudelleensertifioinnin useimmin kuin passiiviset järjestelmät.

Asennatpa minkä järjestelmän tahansa, varmista, että käytät sertifioituja räjähdyssuojalaitteita.

Passiiviset järjestelmät

aktiiviset laitteet

Prosessista ja käytetyistä laitteista riippuen on olemassa kolmas mahdollisuus suojautua pölyräjähdyksiltä. Quad Pulse Package -sarjan pölynpoistoyksiköt toimivat iskunkestävällä kotelolla, joten suojaamiseen ei tarvita ylimääräistä tuuletusta tai tukahduttamista. Tässä tapauksessa eristysventtiileitä käytetään kanaviston suojaamiseen.

Turvallisuuden perusta

Tilanteen analysoinnin ja järjestelmän suunnittelun jälkeen on tärkeää määritellä turvallisuusohjelma, joka kuvaa kuinka pölynpoistojärjestelmää ylläpidetään ja mitä menettelytapoja noudatetaan, jos prosessissa tapahtuu muutoksia.

On tärkeää tarkistaa säännöllisesti pölynpoistoyksikkö, turvajärjestelmät, kanavisto ja ympäröivät turva-alueet. Nämä kaikki tulee tarkistaa kunkin valmistajan asennus- ja käyttöoppaan mukaisesti. Samalla tulee poistaa järjestelmästä, kanavasta tai turva-alueelta kertynyt pöly niin usein kuin mahdollista. Pölynpoistoyksikön kohdalla yksinkertainen, mutta tärkeä ylläpitovaatimus on suodattimien asianmukainen vaihtaminen.

Paperi, jossa sanotaan, että järjestelmäsi on turvallinen, ei auta kun operaattori tekee virheen. Odottamattomat tapahtumat ovat yleisiä syitä onnettomuuksiin. Harjoittelu ja työrutiinit auttavat vähentämään inhimillisten tekijöiden aiheuttamia riskejä.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö