Megalam EnerGuard
Suojaksi herkille prosesseille

Megalam EnerGuard

Megalam EnerGuard on Camfilin viimeisin HEPA-/ULPA-kasettisuodatin, joka on vuosien tutkimuksen ja testauksen avulla kehitetty erityisesti puhdastiloihin ja prosesseihin, joissa edellytetään hyvän erotusasteen lisäksi energiatehokkuutta ja alhaisia käyttökustannuksia.

TAIKA PIILEE SUODATINMATERIAALISSA

Megalam EnerGuardissa yhdistyy kaikkien HEPA-suodatintyyppien parhaat ominaisuudet: lasikuitusuodattimen pitkä käyttöikä sekä kalvosuodattimen alhainen energiankulutus.

AINUTLAATUINEN SUODATINMATERIAALI ON VUOSIEN KEHITYSTYÖN TULOS

Camfilin EnerGuard -suodatinmateriaali ei vaurioidu käsittelyssä eikä käytössä. Vahvasta materiaalista huolimatta EnerGuard täyttää puhdastilojen ISO-vaatimusten edellyttämän suorituskyvyn ja pienen painehäviön.

SOPII KAIKKIIN OLEMASSA OLEVIIN JÄRJESTELMIIN

EnerGuard sopii suoraan jo olemassa oleviin järjestelmiin eikä järjestelmän komponentteihin, materiaaleihin, asennuksiin tai prosesseihin tarvitse tehdä erillisiä muutoksia.

Mikä tekee EnerGuardista sen ainoan oikean vaihtoehdon...

Vankka rakenne

Pienentää rikkoontumisen riskiä.

Suodattimen vankka rakenne vähentää huomattavasti vikaantumisen mahdollisuutta ja kalliita puhdastilan seisokkeja. Rakenne suojaa suodattimia kuljetuksen, asennuksen, käsittelyn ja huollon aikaisilta vaurioilta, mikä alentaa huomattavasti puhdastilan käyttökustannuksia.

 

Pitkä käyttöikä

Käyttöikä vastaa lasikuitusuodattimien käyttöikää ja on noin 2–3kertaa pidempi kuin kalvosuodatinmateriaalin, kun ne altistetaan säännöllisesti aerosolille. EnerGuardin suodatinmateriaalikasvattaa hiukkasten talteenottopinta-alaa, ylläpitää alhaisenpainehäviön ja pidentää suodattimien vaihtoväliä.

Energiansäästö

30–50 prosenttia pienemmät kulut verrattuna perinteiseen lasikuitusuodattimeen.

Camfilin uusi EnerGuard-suodatin on suunniteltu ja testattu erityisesti energiankulutusta silmällä pitäen.

 

Prosessiturvallisuus

Sertifioitu käytettäväksi biotieteissä sekä elintarvike- ja juomateollisuudessa. ProSafe-tunnus on merkki siitä, että suodatinmateriaalit ja testausmenetelmät täyttävät tiukimmat turvallisuus-, jäljitettävyys- ja valvontavaatimukset.

Suojaa prosesseja

Täydellinen valikoima kaikkiin prosesseihin.

Saatavana luokissa:

H13 ja H14 Biotiede

H13, H14 ja U15 Mikroelektroniikka

 

Tuotekehitys

Innovaatiot - pyrimme niitä kohti joka päivä.

Megalam EnerGuard:in suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin Camfilin globaaleja tutkimus- ja kehitysmahdollisuuksia, jotta onnistuimme tarjoamaan asiakkaillemme viimeisimmän innovaation HEPA-suodatuksessa vuosikymmeniin.

 
 
 

MEGALAM ENERGUARD KOKONAISKUSTANNUKSET (TCO)

KESTÄVYYS TAKAA TEHOKKAAMMAN TOIMINNAN

Suojaa prosessejasi, tuotteitasi ja ihmisiä suodattimien vaurioitumisesta aiheutuvilta harmeilta. Megalam EnerGuardsuodattimet tarjoavat erinomaisen kestävyyden, mikä pienentää tavallisten suodattimien käsittelyn yhteydessä repeämisestä tai puhkeamisesta aiheutuvan hiukkasvuodon riskiä.

Yleensä 3–20 % lasikuitusuodattimista joudutaan vaihtamaan käsittelyvaurioiden vuoksi. Megalam EnerGuard ei ainoastaan pienennä suodattimien vaihdosta aiheutuvia kustannuksia ja varasuodattimien vaihtotarvetta, vaan myös vähentää asennuksista ja validoinnista aiheutuvia puhdastilan seisokkeja.

Kuinka paljon energiaa voit säästää Megalam EnerGuardin avulla?

*** Valitse ***
*** Lisää lukumäärä ***
*** Lisää luku ***
 
 
 

MEGALAM ENERGUARD JA VAIHTOEHTOISET SUODATTIMET

KOKONAISVALTAINEN LÄHESTYMISTAPA KUSTANNUKSIIN

Suodattimen ostokulujen lisäksi kokonaiskustannuksiin (TCO, Total Cost of Ownership) lukeutuu suodattimen vaihtokustannukset,
energiakustannukset, työvoimakustannukset ja hävittämiskustannukset. Megalam EnerGuard -suodattimilla on markkinoiden alhaisin TCO.

KOKONAISKUSTANNUSSÄÄSTÖT JOPA 40 %

Kokonaiskustannuksilla viitataan kaikkiin suodattimeen liittyviin kuluihin määritetyn käyttöiän aikana. Suodattimen ostokulujen lisäksi kokonaiskustannuksiin lukeutuu suodattimen vaihtokustannukset,
energiakustannukset, työvoimakustannukset ja hävittämiskustannukset. Megalam EnerGuard voi säästää jopa 30 % verrattuna lasikuitusuodattimeen ja 40 % verrattuna kalvosuodattimeen.

 
 
 

PROSAFE TARKOITTAA PROSESSITURVALLISUUTTA — SINUN PROSESSIESI

Puhdastilateollisuudelle on asetettu tiukempia ilmanpuhtausvaatimuksia kuin koskaan ennen. Valitse ilmansuodattimesi harkiten. Suodattimen on suojattava tuotteitasi epäpuhtauksilta ja estettävä haitallisten aineiden pääsy prosessiin.

ProSafe-tunnus on merkki siitä, että suodatin on valmistettu asianmukaisista materiaaleista, jotka takaavat maksimaalisen prosessiturvallisuuden. Materiaali ja valmistusprosessi on täysin valvottu ja jäljitettävissä.

 • Suunniteltu prosessien turvallisuudelle.
 • Jokainen suodatin skannataan ja vuototestataan tehtaalla.
 • Kokonaisvaltainen laaduntarkastus ja materiaalitestaus kaikille raaka-aineille.
 • Elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuva materiaali testataan EY1935/2004 mukaisesti.
 • ISO 846 -hyväksytty (mikrobi-inertit).
 • VDI6022-hyväksytty kosteuden- ja korroosionkestävyyden varalta.
 • Kemiallinen inerttisyys kaikkiin yleisiin puhdistusaineisiin.
 • Ei sisällä formaldehydejä, flataatteja eikä bisfenoli A:ta.
 
 
 

Megalam EnerGuardin kehitystyö

globe

GLOBAALI KEHITYSVERKOSTO

Innovointi on osa päivittäistä työtämme.
Kuuden ympäri maailman sijaitsevan tutkimuskeskuksemme
avulla työskentelemme kellon ympäri kehittääksemme
uusinta suodatustekniikkaa. Megalam EnerGuard on
kehitetty Camfilin kattavan tuotekehitysverkoston avulla. Se
on viimeisin innovaatiomme HEPA-suodatustekniikassa.

Icon test check

HEPA-SUODATTIMIEN KÄYTTÖIÄN TESTAUSPROTOKOLLA

 Camfil on luonut uuden HEPA-suodattimien käyttöiän testausprotokollan, jota käytettiin apuna Megalam EnerGuardin kehityksessä ja joka tarjoaa maailman tieteellisesti kehittyneimmän HEPA-suodattimien analyysin. Pystymme säätämään ilmavirtaa, hiukkaspitoisuutta, lämpötilaa, kosteutta, skannaustestiä ja olosuhteita sekä useimpia muita suodattimen käyttöikään vaikuttavia tekijöitä.

Testaushankinnat ja päivitykset

Camfil on vuosikymmenien ajan pysynyt markkinajohtajana tieteellisen- ja sovellusanalyysin avulla.
Yllä mainitun protokollan luomisen lisäksi Camfil on lisännyt teknistä johtajuuttaan uusilla hankinnoilla ja päivityksillä.

 • Hiukkasia ja öljyaerosolia käyttävät laitteet: 
  nopeuttavat ohuiden suodatinmateriaalinäytteiden testaamista.
 • Ohuiden materiaalien varauksenpoisto: 
  analysoi ohuiden suodatinmateriaalinäytteiden suorituskyvyn.
 • Laser-aerosolispektrometri:
  kuvaa aerosoli- ja hiukkasepäpuhtauksia.
 • Automaattinen suodatintesteri: 
  määrittää suodatintehon ja eniten läpäisevän hiukkaskoon.
 • Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM): 
  tutkii materiaalin nanometrien tarkkuudella.
 • Kaasukromatografi:
  massaspektometri lämpödesorptio- ja kaasutilatoiminnoilla. Analysoi materiaalien kaasujen vapautumisominaisuuksia.
Julkaistu tiistai 14. tammikuuta 2020
Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö