PUHTAAN ILMAN PIONEERIT
Mikä on salaisuutemme?

ASIALLEEN OMISTAUTUNUT

Olemme ylpeitä siitä, että millään muulla ilmansuodatinten valmistajalla ei ole meihin verrattavaa kestävän kehityksen historiaa. Camfil on ensimmäisenä tunnistanut, omaksunut ja nostanut esiin kestävän ilmansuodatuksen tärkeyden, ja kasvatamme liiketoimintaamme joka vuosi kestävällä tavalla. Mikä on salaisuutemme?

  • Korostaaksemme kestävää kehitystä ja tullaksemme maailman johtavaksi kestävästi toimivaksi ilmansuodatusalan yritykseksi käynnistimme vuonna 2009 sisäisen CamfilCairing-toimintaohjelman ja julkaisimme vapaaehtoisesti yrityksen ensimmäisen kestävän kehityksen raportin.
  • Olemme ensimmäisenä suodatinvalmistajana ottaneet käyttöön elinkaarikustannusten laskentaohjelman (LCC), jolla voidaan optimoida rakennusten lämmitystä, ilmanvaihtoa ja ilmastointia (LVI-järjestelmiä).
  • Osallistumme aktiivisesti ilmansuodatinten standardointitoimintaan, ja otimme suodattimillemme käyttöön energiamerkinnät ennen kuin Eurovent Certitan energialuokitusjärjestelmä otettiin käyttöön.
  • Camfil-konsernin talous kasvaa tasaisesti joka vuosi. Otamme yhteiskuntavastuun vakavasti ja järjestämme työntekijöillemme optimaaliset työskentelyolosuhteet, joiden tukena on vahva henkilöstöhallinto-osasto sekä paikalliset työterveyden ja ‑hyvinvoinnin ohjelmat. Globaalin työvoimamme ansiosta voimme kasvattaa vuotuista myyntiämme ja voittoamme tasaisesti ja siten osaltamme edistää maailmanlaajuista talouskasvua.

Teemme aktiivisesti työtä missiomme eteen – puhdas ilma on ihmisoikeus. Saavutamme jatkuvasti edistystä, eikä omistautumisemme ja sitoutumisemme tähän tavoitteeseen koskaan heikkene.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö