Molekyylitason epäpuhtauksien hallinta

Ilmansuodattimet haitallisten kaasujen ja hajujen torjuntaan

Molekyylitason epäpuhtauksien hallinta

Molekyylitason epäpuhtauksien hallinta tunnetaan globaalisti Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idässä ja Aasiassa nimellä MCC (Molecular Contamination Control). Molekyylisuodatusratkaisuja tarvitaan prosessien suojaamiseen, teollisuusjärjestelmiin, puhdastiloihin ja suuriin sisätiloihin, joissa ilmanlaadulla on tärkeä merkitys, kuten lentoasemille.

Oletko koskaan kuullut rikkidioksidista, rikkivedyistä, polyaromaattisista hiilivedyistä, otsonista, typpidioksidista, haihtuvista orgaanisista yhdisteistä, bentseenistä, kerosiinista, ammoniakista, isosyaniiteista tai siloksaaneista? Ne ovat muutama esimerkki kemikaaleista, joita esiintyy kaasumaisina ilmakehässä, ulko- ja sisäilmassa. Niitä varten tarvitaan molekyylisuodatusta, joka suojaa ihmisiä, prosesseja ja koneita sekä poistaa epämiellyttäviä hajuja. Maailmassa on nykyisin yli 130 miljoonaa rekisteröityä kemikaalia, joten asiakkaidemme ja tuotteidemme käyttökohteiden määrä kasvaa koko ajan.

TOIMITAMME RATKAISUJA NÄILLÄ PÄÄALUEILLA:

  • Korroosiosuojaus: herkkien prosessinohjausjärjestelmien sähköosien suojaus happamilta kaasuilta petrokemian, massa- ja paperiteollisuuden, metallinjalostuksen ja jätevedenkäsittelyn laitoksissa. Korroosiosuojaus on tärkeää myös museoissa näytteillä olevien ja varastoissa säilytettävien esineiden suojaamisessa.
  • Mikroelektroniikka: tuottojen lisääminen puolijohdelevyjen, litteiden näyttöjen, kiintolevyjen ja laitteiden valmistuksessa. Suojaus ulkoilman mukana tulevien epäpuhtauksien ja prosessikemikaalien jäämiltä.
  • Sisäilman laatu: lentoasemilla, toimistoissa, sairaaloissa ja laboratorioissa oleskelevien ihmisten suojaus.
  • Pakokaasut ja päästöt: Ihmisten ja ympäristön suojaus teollisuuslaitosten poistoilmavirroista peräisin olevilta hajuilta ja myrkyllisiltä aineilta.

Olemme maailman johtava toimija myös ydinvoimaloiden molekyylisuodattimissa ja turvallisia vaihtokoteloita edellyttävissä erityiskäyttökohteissa.

ERITYISESTI SUUNNITELLUT JA TESTATUT MONIPUOLISET, KESTÄVÄT JA TEHOKKAAT TUOTTEET

Korroosionhallintaan tarkoitettua tuotevalikoimaamme täydentävät erilaiset suodattimet, myyntityökalut ja toimipaikkapalvelut. Olemme johtava UL-sertifioitujen aktivoitujen alumiinioksidiadsorbenttien (CamPure™), muovimoduulien (CamCarb™), suodattimien ja adsorbenttien koteloiden (PSSA, VDB) sekä analyysipalvelujen (korroosiokupongit, ISA Check ‑laitteet, suodatinmassan käyttöiän jälkeiset testit) valmistaja.

Olemme 20 viime vuoden kuluessa mullistaneet molekyylikontaminaation hallinnan mikroelektroniikkaa sisältävissä toimitiloissa GigaPleat™-tuotteella. Se on markkinoiden puhtain tuote puhdastiloihin, joissa hiilihiukkaspäästöjä ja kaasuja ei saa esiintyä. GigaPleatiin on saatavana laaja valikoima adsorboivia suodatusaineita, kuten ioninvaihtohartseja tai aktiivihiiltä, räätälöityinä mikroelektroniikkalaitoksissa havaittujen erilaisten kemikaalien, kuten happojen, emästen, kondensoituvien epäpuhtauksien, oksidanttien, VOC-yhdisteiden, seostusaineiden ja tulenkestävien yhdisteiden torjuntaan.

Heavy-duty-tuotteita käytetään useimmiten pakokaasujen suodatukseen. Näitä ovat erilaiset paksuja suodatusainekerroksia sisältävät tuotteet (ProCarb) suurille kuormille ja/tai kohteisiin, joissa on erittäin suuret poistotehovaatimukset, sekä päästöjen rajoittamiseen (ActiCarb). Monipuoliseen tuotevalikoimaamme kuuluvat myös pieniin tiloihin tarkoitetut ilmanvaihtokoneiden yhdistelmäsuodattimet, joilla voidaan torjua sekä hiukkasia että kaasumaisia kemikaaleja yhdellä kertaa (CityCarb).

Kaikki tuotteet on erityisesti suunniteltu ja testattu kussakin käyttökohteessa yleisesti esiintyviä kemikaaleja varten. Kaikenkokoisille suodattimille tarkoitetut ainutlaatuiset ISO 10121 ‑molekyylitestilaitteemme sekä elinkaaren laskenta- ja suunnitteluohjelmistomme todistavat 55-vuotisesta kokemuksestamme alalla ja varmistavat tarkoituksenmukaisen mitoituksen sekä taatut tulokset.

Camfil Oy
Ruukinmestarintie 11
02330 ESPOO
info.finland(at)camfil.com
etsi yhteyshenkilö