Quantum Series

Quantum Series

Quantum Series® er en højtydende partikel- og røgseparator, der er specielt designet til applikationer inden for metalbearbejdning, termisk skæring og svejsning. Den integrerede gnistfanger og Quantum Series® innovative filterdesign giver maksimal effektivitet og sikkerhed.

Quantum Series® er designet til at minimere pladsforbruget og kan installeres direkte i produktionen, tæt på processtationerne, og dermed minimere omkostninger til kanaler og reducere brandfare skabt af gnister. Baseret på årtiers erfaring med fremstilling af filtreringsudstyr har Quantum Series® en række innovative, nye funktioner samt mange højkvalitetskomponenter, der i årevis er blevet brugt og testet i andre markedsledende filtreringssystemer fra Camfil.
Da gnister kan beskadige anlægget og filtermediet og frem for alt udgør en brandfare, kræver mange støvfilteranlæg en ekstern gnistfanger, der er dyr og kræver mere gulvplads. Dette medfører ekstra omkostninger og pladsbehov. Quantum Series® er designet til at undgå denne udgift. Med den indbyggede cyklon separeres gnister og glødende materiale i et brandsikkert system. Systemet sikrer mod brand i filterpatronerne. Dermed undgås utilsigtede stop og omkostninger til udskiftning og reparation af filterenheden.