Sådan sikrer Camfil levering af ren luft

Sådan sikrer Camfil levering af ren luft: To år med udfordringer for den globale forsyningskæde

WHO erklærede COVID-19 for ”en folkesundhedsnødsituation af international bekymring” den 30. januar 2020. Få dage efter WHO’s meddelelse oprettede Camfil en multidisciplinær forsyningskædetaskforce, bestående af repræsentanter fra nøgleområder i virksomheden.

Vores taskforce blev hurtigt dannet, så vi kunne være proaktive og komme på forkant med de forventede udfordringer med forsyningskæden. Vi kickstartede arbejdet ved at vurdere den aktuelle situation og ved at spørge os selv, hvad der skulle gøres, og hvordan man gør det”, siger Christian Olsson, Vice President Group Sourcing, Camfil Group.

Siden da har medlemmerne af Camfils taskforce arbejdet tæt sammen med nøglefunktioner i virksomheden for at opnå én enkelt mission: at begrænse og forhindre forstyrrelser i Camfils globale forsyningskæde. Forstyrrelser primært forårsaget af pandemien, men også forværret af isstorme og tornadoer i USA, tropiske storme i Asien og et skib, der blokerede Suez-kanalen i Egypten.

Vi har haft 130 taskforce-møder siden februar 2020 og igangsat 17 større udbudsrisiko-reduktionsprojekter og 50 mindre. Hele denne oplevelse har været som at løbe maraton efter maraton”, siger Christian Olsson.

Han fortsætter med at beskrive, hvad der lyder som et kæmpe puslespil med mange bevægelige dele, hvor forholdene ofte ændrede sig meget hurtigt.

Vores hovedfokus har været på at sikre forsendelser af råmaterialer fra vores leverandører til vores 31 fabrikker verden over for at sikre fortsatte leveringer af luftfiltre.

Dette er blevet opnået ved at bruge en række strategier:

  • Sourcing af materialer fra både eksisterende og alternative leverandører.
  • Fordeling af råvareordrer mellem forskellige leverandørers fabrikker. Det kunne for eksempel betyde, at 80% af en ordre blev afgivet på én leverandørs fabrik og 20% på en anden.
  • Når transportforstyrrelser har været ekstra udfordrende, er den samme fulde indkøbsordre nogle gange blevet afgivet hos to forskellige leverandører for at sikre levering af materialer.
  • Opbygning af yderligere bufferlagre både på Camfils lokationer og leverandørlokationer.

Camfil har også valgt at fremsende indkøbsordrer i meget god tid til visse leverandører, hvilket giver dem ekstra støtte i deres planlægningsproces og materialeallokeringer i disse usikre tider (indkøbsordrer, der er udstedt så lang tid på forhånd betyder en forpligtelse til at købe fra en leverandør i en lang periode). 

En anden vigtig succesfaktor har været, at Camfil har fabrikker i mange forskellige geografiske områder rundt om i verden. Dette giver mulighed for at flytte produktionen fra en fabrik til en anden, så produkter kan fremstilles tættere på et bestemt lokalt marked. Det, at flere fabrikker kan producere de samme produkter, skaber også en redundanseffekt – det betyder, at hvis en fabrik ikke kan levere et produkt, kan en anden gøre det i stedet.

Det har været en teamworkproces i højt tempo, hvor vi har samarbejdet på nye måder med vores leverandører. Og hvor vores fabrikker har arbejdet tættere sammen end nogensinde. Alt sammen med det formål at opfylde vores kunders behov for ren indeluft”, siger Christian Olsson.

Han påpeger, at selvom pandemien har givet store udfordringer, har den også ført til betydelige forbedringer og investeringer i Camfils drift, der svarer til mindst fem til syv år med et normalt udviklingstempo.

Vi har ikke efterladt en eneste sten uvendt. Hele denne oplevelse har udløst en masse nye ideer og lært os mange værdifulde ting om os selv som virksomhed. Det har bragt os alle sammen i Camfil endnu tættere sammen. Forstyrrelserne i forsyningskæden er ikke helt forbi endnu, men vi er bedre rustet end nogensinde til at håndtere den slags udfordringer fremadrettet.

Camfil Group / Juni 2022