Medarbejderengagement 
CamfilCairing Code

Camfil Cairing Code

For at integrere bæredygtighed og social ansvarlighed i alle aspekter af vores forretningsstrategi bruger vi et internt program kaldet CamfilCairing.

I 2009 offentliggjorde og distribuerede vi CamfilCairing Code (adfærdskodeks), som indeholder en række ubestridte principper vedrørende:

  • Vores reaktion på globale udfordringer vedrørende energieffektivitet
  • Indendørs luftkvalitet
  • Kontrol af forretningsetik i forsyningskæden med hensyn til bæredygtighed
  • Miljø- og sikkerhedspolitikker
  • Risikostyring
  • Løbende forbedringer

CamfilCairing Code organiseres og styres på koncernniveau af Camfils Corporate Sustainability Manager, der giver hver lokal ledelse tilstrækkelig frihed til at gennemføre politikker og anbefalinger i henhold til de økonomiske, miljømæssige og sociale forhold hos de lokale afdelinger. En sammenhængende tilgang via koordinering hos koncernen med CamfilCairing-netværket skaber en standardiseret proces til rapportering af bæredygtighedsmålinger.