Vi forklarer ISO 16890

ISO 16890 er en international teststandard for ventilationsfiltre, der fra 1. juli 2018 har erstattet EN779. ISO 16890 klassificerer filtre baseret på particulate matter (PM), hvilket gør det muligt at se direkte koblinger til vores helbred og luftforurening. Standarden gør det også muligt at planlægge den indendørs luftkvalitet (IAQ) på en helt anden måde end før.

Hvad er nyt?

Den tidligere standard EN779 klassificerede filtre fra G1-F9 og effektivitetsgraden for M5-F9 var baseret på en gennemsnitlig partikelstørrelse på 0,4 µm (mikrometer). ISO 16890 beregner i stedet filtreringsgraden baseret på partikelmassen i tre forskellige størrelsesfraktioner PM1 (0,3-1,0 µm) PM2,5 (0,3-2,5 µm) og PM10 (0,3-10 µm). Filteret tildeles derefter en filterklasse i en af disse tre grupper eller klassificeres som coarse (grovfilter).

Denne forskel betyder, at filtre, der tidligere havde samme klasse i henhold til EN 779, kan tildeles forskellige klasser i henhold til ISO 16890. Der findes derfor ikke en direkte sammenligning eller konvertering af filterklasserne i de forskellige standarder.

Effektivitetsklassificering af filtre

For at et filter kan klassificeres i en af de tre PM-klasser, kræves en effektivitetsgrad på mindst 50% af partikelfraktionen. Hvis et filter ikke passerer 50% effektivitet i nogen af PM-fraktionerne, får filteret en filterklasse i gruppen Coarse (grovfilter). Filtreringsgraden er et gennemsnit med og uden statisk ladning. Filteret tildeles også en procentdel, der er knyttet til PM-gruppen, som filteret har klassificeret sig til. Procentdelen rundes ned til et lige 5%. Nedenfor ses de forskellige filterklasser, som et filter kan tildeles (30 forskellige klasser og Coarse).

Filtreringseffektivitet for forskellige filterklasser

Eksempel 1

- 63% af fraktionen PM1
- 70% af fraktionen PM 2,5
- 91% af fraktionen PM 10

Filteret kan håndtere mere end 50% effektivitet i fraktion PM1 og tildeles derfor ePM1, procentdelen afrundes ned til en lige 5%. Filterklassen bliver: ePM1 60%.

Eksempel 2

- 15% af fraktionen PM1
- 26% af fraktionen PM 2,5
- 64% af fraktionen PM 10

Filteret kan håndtere mindre end 50% effektivitet i PM1- og PM2,5-fraktionerne. Det tildeles i stedet ePM10, procentdelen afrundes til et lige 5%. Filterklassen vil derfor være: ePM10 60%.

Filtrering af udendørsluftens forskellige PM-fraktioner

Partikler genereres også inde i bygninger, så det er derfor ikke muligt at styre den indendørs luftkvalitet med beregninger af udendørsluftens koncentrationer.

WHOs database indeholder information om udendørs luftforurening og koncentrationer fra forskellige steder over hele verden. Målingerne kan følges i realtid og måles i henhold til particulate matter (PM). Men at kende partikelindholdet i udendørsluften er ikke nok til at vælge den rigtige filterklasse. Du skal også tage højde for hvilket indendørsmiljø, der skal beskyttes. Klik her for at læse om standarden EN 16798-3. Vi forklarer, hvordan kvaliteten af udendørs og indendørs luft kategoriseres, og hvad du bør tænke på ved valg af filterklasse.

Energiforbrug er et andet vigtigt aspekt, men vi må aldrig gå på kompromis med luftkvaliteten for at spare energi, da menneskers helbred altid kommer først.

Fokus på PM1 for at beskytte vores helbred

PM1 er den vigtigste og mest relevante partikelfraktion at filtrere for at skabe et sundt og godt indendørsmiljø (IAQ, indeklima), hvor mennesker og processer er optimalt beskyttet. Det er de mindste partikler, der er de farligste for os mennesker, fordi menneskekroppen ikke har tilstrækkelig beskyttelse mod disse ekstremt små partikler. De kommer ind i vores krop via luftvejene, vi inhalerer dem, og de ender dybt i lungerne og fortsætter ud i blodet. Undersøgelser udført af Lars Ekberg ved CIT (Chalmers Industriteknik) viser, at der kræves et luftfilter med mindst PM1 60% for at filtrere farlige partikler fra udeluften. Se rapporten: Importance of ventilation filters for particle concentrations in indoor air. Se også vores informationsbrochure PM1 - små partikler en sundhedsrisiko.

Både filterklasse og luftmængde påvirker IAQ

Foruden filtre med en høj filterklasse er det også vigtigt at have en tilstrækkelig mængde luft for at opnå et godt indeklima. Hvis du har for lave luftmængder, vil selv den reneste tilluft ikke være i stand til at påvirke den samlede indendørs luftkvalitet.
P-mærkning fra RISE er stadig lige så relevant i dag som før. Disse tests udføres i et reelt miljø og viser, hvordan luftfilteret opfører sig mod reelle driftsforhold som luftforurening, fugtigheds-, temperatur- og trykvariationer. For at et filter kan P-mærkes, skal det opretholde en effektivitetsgrad på mere end 50% i de respektive partikelklasser PM1, PM2,5 og PM10 i tre måneder. Der er en stor forskel på en filtertest i et laboratorium og en langvarig test under reelle driftsforhold.
Publiceret 1. februar 2021