Hvad er PM1?

Kroppen har naturlige barrierer mod store partikler, vi kan indånde. Men hvad med de partikler, der ikke ses af det menneskelige øje? Find ud af mere om PM1 og de dertil knyttede risici.

En række af infografiske billeder om PM1-partikler