Camfil hilser ISO 16890 velkommen

ISO16890 definerer testprocedurer og et klassifikationssystem for luftfiltre, der anvendes i generelle ventilationssystemer. Denne nye standard er den første mulighed for global harmonisering, da den vil erstatte de to eksisterende lokale standarder; ASHRAE 52.2, som er dominerende i USA, og EN779:2012, som er dominerende i Europa. Begge standarder sameksisterer i Asien og i Mellemøsten.

Der er vigtige forskelle mellem ISO16890-standarden og de eksisterende standarder.

- På flere områder er de nye testprocedurer mere krævende end ved de eksisterende standarder. Dette vil føre til højere filterydeevne, forbedret indendørs luftkvalitet (IAQ) og bedre beskyttelse af menneskers sundhed.

- De nye testprocedurer kan bedre forbindes med filterydeevne i den virkelige verden.

- Klassificeringssystemet er relateret til filtreringsydeevne mod tre forskellige partikelstørrelser.

- Et vigtigt punkt er, at den mindste partikelfraktion af de tre partikelstørrelser, såkaldt PM1, repræsenterer de meget fine partikler, der er kendt for at være den mest sundhedsskadelige for mennesker.

Som globalt ledende indenfor luftfiltreringsindustrien støtter Camfil fuldstændigt indførelsen af den nye standard. Det er klart, at gennemførelsen af ISO16890 vil medføre reelle fordele for beregnere, købere og luftfilterbrugere. For yderligere information om fordelene ved den nye standard og filtervalg i henhold til den nye standard er du meget velkommen til at kontakte Camfil A/S.

Publiceret 18. januar 2019