Beskyttelse af kritiske operationer

Lægemiddelvirksomhed beskytter sine kritiske operationer

Publiceret 15. april 2021

MEGALAM® ENERGUARD. ROBUST HEPA-FILTER RESULTerer I nul installationsfejl samt væsentlige energibesparelser

Virksomhedsprofil

En fremtrædende international lægemiddelvirksomhed med betydelig produktion og R&D-kapacitet, der er kendt for udvikling og produktion af injicerbare lægemidler.

Situationen

Ligesom produktionsområderne bliver tilluften til virksomhedens forsknings- og produktudviklingslaboratorie filtreret via loftmonterede HEPA-filtre med glasfibermedie i industristandard. Alle HEPA-filterrum i produktionsanlægget har strenge kontroller og procedurer på plads for at begrænse skader på det følsomme renrumsmiljø, udstyr og produkter. Alligevel oplevede virksomheden tilfældige filterfejl på grund af lækager i glasfibermediet. Filterskaderne forårsagede lækager, der tillod ufiltreret luft at trænge ind i det kritiske rum. Når lækagerne blev registreret, medførte det udgifter til filterudskiftning samt tidskrævende og meget dyre serier af protokoller, hovedsagelig dokumentation og certificeringer.

Virksomheden vidste, at det var meget dyrt at opdage beskadigede HEPA-filtre efter installation og var derfor tvunget til nøje at inspicere alle nye filtre ved modtagelse og afvise alle, der syntes beskadiget ved forsendelse. Installationsprocedurer blev nøje undersøgt og filtre bortskaffet, hvis der blev observeret en mulig skade. Hvis en montørs hånd blev observeret bare at røre ved filtermediet, blev filteret bortskaffet. Med disse procedurer varierede det indledende filtertab typisk mellem 5-10% - betydeligt billigere end udskiftning efter installation.

På trods af procedurerne opstod der stadig tilfældige filterfejl efter installationen. Selvom årsagerne ikke altid var synlige, opstod der sandsynligvis en vis skade på filterets glasfibermedie ved utilsigtet kontakt under regelmæssig rengøring af rum og udstyr. Der skulle træffes foranstaltninger til at opretholde integriteten i virksomhedens forskningsprojekter og adressere den betydelige tid og penge, der spildes med hvert beskadiget filter.

Robustheden af disse filtre sparede så mange penge på grund af nul installationsfejl og ikke-planlagte filterskifte, at energibesparelser i forhold til glasmedie bare ville være "prikken over i'et."

HANDLINGEN

Virksomheden diskuterede situationen med Camfil og spurgte til traditionelle glasfibermedier. Camfil foreslog Megalam EnerGuard HEPA-panelfilter med nyudviklet polymerfibermedieteknologi og partikelformet dybdebelastningskapacitet for lang produktlevetid. Hvert enkelt filter bliver testet og certificeret til en minimumseffektivitet på 99,995% og specielt designet til at være olie-aerosoltolerant til biovidenskabelige applikationer.

Resultatet

Laboratoriet ønskede 45, 2x4 gelforseglede filtre med normal forsendelse. Hele lasten blev modtaget, inspiceret og ingen filtre blev afvist for forsendelsesskader. Vedligeholdelseschefen rapporterede også, at ingen filtre blev beskadiget under installationen på grund af EnerGuard-filtrenes robuste konstruktion.